Anmälan till utbildning Förflyttningskunskap-

Block sittande/stående

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Torsdag 16 april 2020 12.30-16.15

Plats: Gyllebosalen, Mellanhedsgatan 26 A.

Kollektivtrafik:
Linje 4, hållplats Västervång
Linje 1 , hållplats Bellevue park