Anmälan till utbildning Förflyttningskunskap-

Block sittande/stående

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Tisdag 5 november 2019 08.15-12.00

Plats: Gyllebosalen, Mellanhedsgatan 26 A.

Kollektivtrafik:
Linje 4, hållplats Västervång
Linje 1 , hållplats Bellevue park