Anmälan till utbildning Förflyttningskunskap-

Block i/ kring säng

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Torsdag 18 november 2020 kl 08.15-12.00

Plats: Storgatan 20, plan 4