Anmälan till utbildning Förflyttningskunskap inför semesterperiod 2020

Basblock + introduktionseftermiddag

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Onsdag 6 maj 2020 08.15-15.30

Plats: Gyllebosalen, Mellanhedsgatan 26 A.

Kollektivtrafik:
Linje 4, hållplats Västervång
Linje 1 , hållplats Bellevue park