Enteral nutrition 18 september

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen som hålls för personal inom Funktionsstödsförvaltningen.

Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Fredag 20 november 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 7".

Anmälan 18 september

Utbildningen ställs in vid färre än åtta anmälda

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.