Enteral nutrition 11 december

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen som hålls för personal inom Funktionsstödsförvaltningen.

Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Fredag 11 december 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 7 & 8".

Vi bjuder på lättare förmiddags fika med kaffe, te och frukt.

Anmälan 11 december

Utbildningen ställs in vid färre än åtta anmälda

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.