Diabetes- och insulinutbildning

9/12 (del I) samt 16/12 (del II)

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen som hålls för personal inom Funktionsstödsförvaltningen.

Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Observera att utbildningen är uppdelad på två tillfällen.

Del I

Tid: Onsdag 9 december 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 7 & 8"

Del II

Tid: Onsdag 16 december 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 1"

Vi bjuder på lättare eftermiddags fika med kaffe, te och frukt.

Anmälan 9/12 och 16/12

Utbildningen ställs in vid färre än åtta anmälda

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.