Diabetes- och insulinutbildning

25/11 (del I) samt 2/12 (del II)

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen som hålls för personal inom Funktionsstödsförvaltningen.

Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Observera att utbildningen är uppdelad på två tillfällen.

Del I

Tid: Onsdag 25 november 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 1"

Del II

Tid: Onsdag 2 december 2020, kl. 08.00 - 12.00

Plats: Fänriksgatan 1, sal "Fänrik 7 & 8"

Anmälan 25/11 och 2/12

Utbildningen ställs in vid färre än åtta anmälda

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.