INSTÄLLD TILLSVIDARE

Brandskydd och HLR 11/11

12.00-16.00


Brandskyddsutbildning för medarbetare på funktionsstödsförvaltningen!

Majoriteten av alla brandolyckor beror på den mänskliga faktorn. Det finns med andra ord mycket kvar att jobba på när det handlar om brandkunskap. Framför allt måste de förebyggande åtgärderna bli bättre på arbetsplatser. Alla medarbetare på funktionsstödsförvaltningen ska genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning.

Syfte och mål:

Kunskap om hur du på bästa sätt agerar när brand uppstår.

Medvetenhet om brandrisker på din arbetsplats och hur du kan förebygga dem.Övergripande förståelse över vad Lagen om skydd mot olyckor (LSO) innebär och hur den tolkas i praktiken.Prova på att släcka en mindre brand med brandsläckare och med brandfilt.

Innehåll:

Vanliga brandorsaker

Lagar och statistik

Brandförlopp

Tekniskt brandskydd

Utrymningssäkerhet

Brandförebyggande arbete

Mänskligt beteende vid nödsituation

Olika typer av brandsläckare

Praktisk övning med brandsläckare och brandfilt

HLR:

Ju snabbare du ingriper under ett hjärtstopp och larmar till 112, desto bättre vård kan den drabbade få. Om du dessutom påbörjar hjärt-lungräddning och använder hjärtstartare innan ambulans anländer ökar du chansen att den drabbade överlever och återhämtar sig. Alla medarbetare på funktionsstödsförvaltningen erbjuds utbildning i HLR.


Syfte och mål:Praktisk och teoretisk kunskap om hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen med hjärtstartare

Innehåll:

Aktuell olycksstatistik

Första hjälpen, S-ABC för vuxna

Användning av hjärtstartare

Bröstkompressioner (hjärt-lungräddning)

Kontroll av livstecken

Stabilt sidoläge (när någon är medvetslös)

Hantering av luftvägsstopp (när någon satt i halsen)

Lägga förband (stoppa blödning)

Olycksfall för vuxna

Scenarioträning

Utbildningens längd:

4 timmar Då vi har 2 timmar HLR och 2 timmar brand

Anordnas av:

 Eld upphör AB, Stekelgatan 1A Malmö

Utbildningen betalas centralt inom funktionsstödsförvaltningen.

Anmälan sker av medarbetaren i samråd med närmaste chef.

Vid förhinder är det viktigt att du avanmäler sig så fort som möjligt till jeanette.bjorklund@malmo.se

Endast för anställda i funktionsstödsförvaltningen!

Plats: Eldupphör på Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö