Anmälan ViSam-verkstad 8/10 2020

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Observera att det krävs genomgången webbutbildning och godkänt kunskapstest för anmälan till ViSam-verkstad. Webbutbildning och test finns på Webblärande LärKan

Tid: Torsdag 8 oktober 2020, kl. 14.00 - 15.30

Plats: Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen, Kungsgatan 13 ("Tegelkarin"). Samling i foajén på entréplan.

Anmälan

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.