Anmälan ViSam-verkstad 7/5 2020

I formuläret nedan kan du anmäla dig till utbildningen. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Observera att det krävs genomgången webbutbildning och godkänt kunskapstest för anmälan till ViSam-verkstad. Webbutbildning och test finns på Webblärande LärKan

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 14.00 - 15.30

Plats: Fänriksgatan 1, rum Fänrik 6, entréplan

Anmälan

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.