Beslutsstöd för sjuksköterskor enligt ViSam-modellen

Utbildningen är gemensam för hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård vid bedömning av försämrat hälsotillstånd hos en patient. Med beslutsstödet görs bedömning och överrapportering på ett strukturerat sätt. Syftet är att patienten ska få vård på optimal vårdnivå.

Utbildningen genomförs i tre steg:

  1. Webbutbildning, cirka 20 minuter, på Webblärande LärKan
  2. Digitalt kunskapstest på Webblärande LärKan
  3. ViSam-verkstad, 1½ timme

Vid ViSam-verkstaden sker dialog kring beslutsstödet och praktisk träning i användandet genom patientfall.

Observera att det krävs genomgången webbutbildning och godkänt kunskapstest för deltagande i ViSam-verkstad.