Återhämtningsskola för personer med psykisk ohälsa

I april kör den populära Återhämtningsskolan för dig som lever med psykisk ohälsa igång igen. Innan kursstart hålls två workshops där deltarna kan testa på innehåll från återhämtningsskolan.

Du som arbetar i funktionsstödsförvaltningen och har personer i din verksamhet som du tror skulle ha glädje av kursen – tipsa dem gärna om informationsträffen och skolan!

Inbjudan till workshops om återhämtningPDF (pdf, 120.8 kB)
Inbjudan till ÅterhämtningsskolanPDF (pdf, 80.9 kB)

Kursledarnas egna ord om Återhämtningsskolan

Annika Wihlborg, mentor på psykmottagningen och Annika Larsson, funktionsstödsförvaltningen, är kursledare för Återhämtningskola för personer med psykisk ohälsa. Här berättar de om skolan.

Det här är Återhämtningsskola

Skolan erbjuder kurser för personer med psykisk ohälsa som lever med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning. Vi skapar utrymme för ömsesidigt lärande den egna återhämtningsprocessen. Det gör vi genom att se till att det finns erfarenheter att dela mellan kursdeltagare och kursledarna. I återhämtningskolan kan deltagarna hitta, utveckla och utnyttja sina egna resurser och färdigheter.

Vårt viktigaste arbete är att dela med oss av vår återhämtningsresa och inge hopp till deltagarna.

Skolan är ett samarbete mellan Region Skåne psykosmottagning och funktionsstödsförvaltningen, avdelning myndighet och socialpsykiatri. Vi är två kursledare, Annika Wihlborg som arbetar som mentor på psykmottagningen och jag, Annika Larsson som arbetar på funktionsstödsförvaltningen. Vårt viktigaste arbete är att dela med oss av vår återhämtningsresa och inge hopp till deltagarna.

Vi går igenom vad återhämtning är

Återhämtning handlar om att helt eller delvis återvinna ett bra mående. Det bygger på ens egna villkor vilket meningsfullt och tillfredsställande liv man vill ha. Denna process kan ta tid och det kräver tålamod, uthållighet och hjälp och stöd från andra. I återhämtningsskolan säger en deltagare på frågan vad tar du med dig från kursen ”förmågan och viljan att våga drömma om en positiv framtid”.

Det är får deltagarna möjlighet att lära sig

Det är en personlig process att återhämta sig, det sker på ens egna villkor, och därför kan ingen berätta precis vilken väg man ska gå. Kursen kan hjälpa till att ta reda på vilka saker som är viktiga för varje person så hen kan trivas på bästa möjliga sätt.

På kurserna får deltagarna chansen att:

  • uppleva återhämtning som den enskilda förändringsprocessen
  • få insikt i att lära sig om hur deltagaren tar hand om sitt fysiska och mentala välbefinnande
  • Identifiera sina mål, ambitioner och drömmar
  • uppleva en stödjande och utvecklande lärmiljö

Det är en personlig process att återhämta sig, det sker på ens egna villkor, och därför kan ingen berätta precis vilken väg man ska gå.

Det här materialet använder vi

Vi använder verktyg som är till hjälp i ens återhämtningsprocess. Återhämtningsguiden, reflektionskort, åsiktskort, boken Din egen makt. Vi gör collage där vi klipper och klistrar från tidningar och magasin bilder som kan för knippas med lust, hopp, drömmar och mål med flera.

Vi försöker få utlopp för den enskildes kreativitet genom att måla med akrylfärger på papper eller annat material. Vi utgår ifrån de känslor som finns hos den enskilde individen som kan vara tillexempel glädje, ilska, sorg. Därefter diskuteras alstren i grupp för dem som vill.

Annika Larsson,
kursledare