Kompetensutveckling: återhämtningsinriktat
arbetssätt

I avdelning myndighet och socialpsykiatri i FSF pågår en långsiktig kompetenssatsning inom området återhämtning och återhämtnings-inriktat arbetssätt. Arbetet genomförs både på lednings- och medarbetarnivå.

Kunskapshöjningen inom återhämtningsinriktat arbetssätt ska bidra till att skapa en gemensam grundvärdering och samsyn kring hur vi arbetar tillsammans med personer psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Läs mer om: Återhämtningsinriktat arbetssätt

Har du frågor om utbildningarna kontakta:
Susanna.Agerius@malmo.se

Vill ni veta mer om höstens utbildning går det bra att kontakta Susanna Agerius.

 

Kontakt

Susanna Agerius
Utvecklingssamordnare, FSF

E-post: susanna.agerius@malmo.se
Tel: 040-349343
Mobil: 0766-354243