Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Synpunkter och klagomål

Funktionsstödsförvaltningen har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser dem som en hjälp att förbättra och utveckla verksamheten.

Förvaltningen har rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. För att underlätta hanteringen av klagomålen finns även "Blankett för utredning av inkomna synpunkter eller klagomål". Blanketten är en hjälp för personal/chefer att utreda och åtgärda inkomna synpunkter eller klagomål.

Ett sätt att uppmuntra brukare att tycka till om vår verksamhet är att se till att foldern "Synpunkter eller klagomål?" finns tillgänglig.

Synpunkter och klagomål kan även lämnas in via malmo.se, under Synpunkter på vård och omsorg.

Hantering av klagomål mot hälso- och sjukvård

Klagomål inom hälso-och sjukvård hanteras, enligt avtal med Region, av Patientnämnd Skåne.