Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Post och bud

Här hittar du information om vilka rutiner som gäller för internpost, externpost och bud på din arbetsplats.

För alla medarbetare inom funktionsstödsförvaltningen gäller Malmö stads övergripande rutiner för post och bud. Rutinerna omfattar internpost, externpost och bud.

Post och bud i Malmö stad 

Arbetar du på Fänriksgatan 1?

Fänriksgatan 1 är en stor arbetsplats med många medarbetare. Det är därför extra viktigt att alla tänker på följande för att vår post ska hamna rätt:

Adressera rätt!

Ska du skicka post ska du ALLTID skriva följande på kuvertens utsida:

 • Förvaltning (exempel funktionsstödsförvaltningen)
 • Arbetsplatsens namn (exempel strategiska avdelningen).
 • Adress (exempel Fänriksgatan 1). Använd Komin för att hitta rätt adress.
 • Namn (exempel Anna Andersson)
 • Om post ska skickas till någon på Fänriksgatan, ange våningsplan om möjligt.

Internpost (inom fänriksgatan)

 • Post som ska skickas till personer/verksamheter på Fänriksgatan läggs i dessa postbacken märkt ”Internpost Fänriksgatan”. En back för detta finns i respektive post/kopieringsrum.

Post ut

 • Post som ska skickas till personer/verksamheter utanför Fänriksgatan läggs i postbacken märkt ”Post ut”. En back för detta finns i respektive post/kopieringsrum.
 • Rekommenderad post kan endast skickas på förmiddagarna.

Felsänd post

 • Om post har kommit till fel postfack ansvarar den som upptäcker felet för att post/brev kommer till rätt person. Vet du att brevet ska till någon på Fänriksgatan, vänligen lägg brevet i rätt postfack eller i postbacken märkt ”Internpost Fänriksgatan”.
 • Är du osäker på om ett brev ska till någon i huset, vänligen sök efter personen/verksamheten på Komin eller kontakta receptionen.

Uppdatera profil/kontaktkort på komin + namnskylt

 • När ny medarbetare flyttar in på Fänriksgatan måste denne uppdatera sitt kontaktkort på Komin samt sätta upp namnskylt vid sitt skrivbord. Denna information är avgörande för att posten ska hamna rätt.

Informera om nya medarbetare eller byte av placering

 • Närmaste chef måste meddela receptionen att medarbetare har flyttat in eller ut, eller bytt placering i huset, för att post ska kunna sorteras rätt och för att postfack ska kunna markeras upp på rätt plats. Information skickas till reception.fanrik@malmo.se