Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Miljöarbete

Funktionsstödsnämnden sätter varje år mål för förvaltningens miljöarbete. Miljömålen är integrerade i nämndsbudgeten och är därmed en naturlig del av verksamheternas arbete.

Utifrån målen formulerar förvaltningens verksamheter åtaganden, aktiviteter och delaktiviteter som beskriver vad som ska göras inom miljöområdet under året.