Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Systematiskt brandskyddsarbete

Här kan du läsa mer om funktionsstödsförvaltningens brandskyddsarbete och om våra utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete.

Att arbeta förebyggande för att förhindra olyckor och incidenter är en förutsättning för en verksamhets framgång och fortlevnad. Förebyggande arbete är avgörande för att undvika skador, störningar i verksamheten och onödiga kostnader.

Ett led i säkerhetsarbetet är Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). På funktionsstödsförvaltningen styrs detta av ett gemensamt dokument som beskriver hur förvaltningen ska arbeta systematiskt med brandskyddsfrågor. Den årliga dokumentrevisionen, det vill säga den årliga kontrollen av verksamheternas SBA-arbete och tillhörande dokumentation, ska skickas in varje år till förvaltningens SBA-samordnare under perioden mellan 15 november och senast 15 december.

Checklista årlig dokumentrevisionPDF (pdf, 288.7 kB)
 
Längre ner på sidan hittar du dokument som särskilt vänder sig till dig som arbetar som SBA. Dokumenten uppdaterades december 2015.

Utbildningar inom SBA

Det finns tre olika utbildningsnivåer inom det systematiska brandskyddsarbetet. Samtliga tbildningar anordnas av Räddningstjänsten Syd:

Hämta dokument

Styrdokument SBAPDF (pdf, 627.6 kB)

InnehållsförteckningPDF (pdf, 151.4 kB)

Försättsblad brandskyddspärmPDF (pdf, 108.4 kB)

Instruktioner och rutinerPDF (pdf, 66 kB)

Delegering av brandskyddsuppgifterPDF (pdf, 85.8 kB)

Utbildningsplan för SBA-arbetet FSFPDF (pdf, 111 kB)

KontrollplanPDF (pdf, 24.3 kB)

Ansvar och brandskyddsorganistationPDF (pdf, 44.8 kB)

Checklista intern kontrollPDF (pdf, 172.8 kB)

Checklista årlig dokumentrevisionPDF (pdf, 288.7 kB)

Kontrollöversyn brandsläckarePDF (pdf, 92.1 kB)

IncidentrapportPDF (pdf, 63.5 kB)

Uppföljning incidentrapportPDF (pdf, 944.9 kB)

ÖvningPDF (pdf, 89.5 kB)

Utvärdering av utrymningsövningPDF (pdf, 943.8 kB)

Kontakt

SBA samordnare för systematiskt brandskyddsarbete
E-post: SBAsamordnarenFSF@malmo.se