Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Lokaler & säkerhet

Här hittar du praktisk information, rutiner och kontaktuppgifter för lokaler, verksamhetsutrymmen och boenden.

Vi samordnar funktionsstödsförvaltningens lokaler och arbetar med lokal- och säkerhetsfrågor. Enheten tillhör ekonomiavdelningen och består av enhetschef, sektionschef, lokalsamordnare, IT-samordnare och vaktmästare.

Enheten är en råd- och stödfunktion till funktionsstödsförvaltningens verksamheter.

  • Behöver du hjälp med lokalfrågor kan du lägga ett ärende till MSM Lokal
  • Har du frågor rörande IT hittar du mer info här: Få hjälp med IT och telefoni
  • Funktionsstödsförvaltningen har en vaktmästerifunktion som hjälper till med att exempelvis sätta upp inredning, köra bort grovsopor och montera möbler för förvaltningens verksamheter. Dock gäller inte denna tjänst för privatpersoner, till exempel utförs inte tjänster inne i brukarnas lägenheter (undantag är korttidsboende och barnboende). Lägg ett ärende till: funktionsstödsförvaltningens vaktmästerifunktion