Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Trycksaker inom FSF

Trycksaker blir snabbt inaktuella och är långt ifrån alltid det mest effektiva sättet att nå ut med ett budskap. Här följer riktlinjer och råd om en trycksak ska produceras. Ta kontakt med kommunikationsavdelningen för råd och stöd.

Det är viktigt att trycksaker följer Malmö stads grafiska profil. Här följer exempel på vad du kan klara själv, när du bör kontakta kommunikationsavdelningen och där formgivare behöver kopplas in.

Gör själv med mallar

Inbjudan utan bild inbjudan

Det finns ett antal användbara Wordmallar som följer Malmö stads grafiska profil, bland annat för inbjudningar, powerpoints och rapporter med bildsatt försättsblad.

Du kan direkt i Word byta färg på valda delar av dokumentet. Använd Malmö stads färger och slå in det RGB som gäller för färgen du vill ha.

Glöm inte att konvertera till pdf innan du sprider dokumentet (välj spara som pdf). Då kan ingen ändra i texten och det ser proffsigare ut.

Ta kontakt med kommunikationsavdelningen

Enklare formgivning utan bild

inbjudan inbjudan

Till exempel inbjudningar till föreläsningar och öppet hus, kan du få hjälp att utforma av kommunikationsavdelningen.
Se till att manus är helt klart och korrekturläst. Tänk på att texten vinner på att vara kort.

Annonser utan bild

Annons Annonsutanbild

Produceras av kommunikationsavdelningen. Fundera ut vad som är det viktigaste budskapet, skriv ett förslag men var beredd på att manus måste kortas och spetsas för att passa för annonsformatet.

Enklare A5-flyers

flyer flyer

Anlita en byrå

Mer tidskrävande formgivning

Görs av externa byråer och verksamheten står själv för kostnaden. I första hand kommer kommunikationsavdelningen hänvisa till en grafisk formgivare inom Malmö stad. Där kan ni få paketlösningar som också omfattar tryck. I andra hand kommer kommunikationsavdelningen kontakta en extern byrå.

För att minska produktionstiden och kostnaden är det bra att ha tänkt igenom önskemål, till exempel bildval. Det är också viktigt att texten är klar. Ju fler ändringar och vändor det blir mellan er och formgivaren, ju dyrare blir det.

annons annons


Annonser med grafik och bilder

Anlita en formgivare, men diskutera gärna budskap och andra kanalval med kommunikationsavdelningen innan du kontaktar formgivare.

folder fickfolder


Broschyrer i varierande format

Produceras av formgivare. Fundera noga igenom vad som är syftet med trycksaken. Cirka pris för formgivning och design av en 6-sidig broschyr (se bilden) är 2000:-.

folder folder

Cirka pris för en 8-sidig broschyr är 5000:-.