Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Sociala medier i FSF

Kontakta alltid kommunikationsavdelningen om du är intresserad av att börja använda sociala medier. Kommunikationsavdelningen ger råd och hjälper till att navigera rätt bland regler och riktlinjer.

Hör gärna av dig till funktionsstödsförvaltningen om du vill ha ut någonting på Funktionsstöd i Malmö stad, förvaltningens gemensamma Facebooksida!

Följ Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Alla konton på sociala medier i funktionsstödsförvaltningen ska följa Malmö stads handbok för sociala medier. Det är också viktigt att anmäla alla nya konton i sociala medier till stadskontoret.

Här nedan är en sammanställning av förvaltningens konton och sidor på sociala medier.

Blogg

Redaktionen daglig verksamhet

Facebook

Funktionsstöd i Malmö stad (för förvaltningens alla verksamheter)
Café Rönnen
Framtidens dagliga verksamhet
Fabriken
Kraftbudet
FSF Odling
Bokbytet
Galleri Holmgången
Kulturhuset Teamus
Terabyte
Handkraft

Instagram