Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Presentationsmaterial

Här hittar du en övergripande Powerpoint-presentation för funktionsstödsförvaltningen.

Presentationen kan användas i sammanhang där du ska presentera förvaltningen och dess uppdrag. Du kan använda hela eller delar av presentationen beroende på sammanhang och målgrupp. Genom att spara ner den på din dator kan du ta bort eller lägga till information utifrån dina behov. Du kan till exempel komplettera med förvaltningens organisationsschema som också finns nedan.