Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Grafisk profil

Malmö stad har ett starkt varumärke som signalerar trovärdighet och kvalité och det ska FSF använda sig av. Allt material som vi producerar - broschyrer, rapporter, affischer - ska vara utformade i linje med vår gemensamma grafiska profil.

En grafisk profil bidrar till att skapa igenkänning och tydlighet kring vem som är avsändare av ett budskap.

FSF:s trycksaker ska utformas med Malmö stads typsnitt, färger och logotyp.  Kommunikationsenheten kan erbjuda en rad mallar för olika slags trycksaker, ta kontakt för en vidare diskussion.

Mallar

Det finns Word-mallar för rapporter, brevpapper och andra dokument med rätt  grafiska profil. Logotypen ligger som standard på alla sidor.