Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Arkivhantering

Här hittar du funktionsstödsnämndens arkivredovisning samt länkar till stadsarkivet regler kring arkivhantering.

Funktionsstödsnämnden har i likhet med alla myndigheter en skyldighet att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Det sker genom att handlingarna redovisas i en verksamhetsbaserad arkivredovisning, där all verksamhet är uppdelad i processer vilket ger en kontext till de olika handlingarna.

Funktionsstödsnämndens arkivredovisning gör det möjligt att förstå sambandet mellan verksamhet och handling, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna handlingar samt hantera och förvara handlingarna. 

Aktivredovisningen fungerar även som en dokumenthanteringsplan vilken underlättar för förvaltningens medarbetare att i det dagliga arbetet  hantera handlingar, bevara och gallra i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar.

Längre ner på denna sida (under dokument och länkar) hittar du funktionsstödsnämndens arkivredovisning samt en länk till stadsarkivets regler för arkivhantering.