Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/husetboken-fanriksgatan-1

Rutin för posthantering

Rutin för posthanteringen på Fänriksgatan 1.

Posten levereras till Fänriksgatan två gånger om dagen, förmiddag och eftermiddag. Då hämtas samtidigt utgående post.
Receptionen ansvarar för grovsortering av post både för- och eftermiddag.
På förmiddagen hjälper Fänriksgruppen daglig verksamhet till att hämta posten och avlämnar den grovsorterade posten i postrummen på samtliga våningsplan.
Registratorer och /eller utsedda medarbetare ansvarar för att fördela sin avdelnings eller verksamhets post rätt i respektive postfack.
Övrig information om posthanteringen och vem som har ansvar för vad, kan du läsa i rutinen via länk nedan.