Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/_/handbocker/husetboken-fanriksgatan-1

Digitala målstyrningstavlor på Fänriksgatan

Digitala målstyrningstavlor används av ledningsgrupper och verksamheter som arbetar på Fänriksgatan. Anledningen är att det finns begränsat med väggutrymme vilket inte gör det möjligt att varje ledningsgrupp/verksamhet har varsin fysisk tavla.

Det finns olika idéer för att vidareutveckla målstyrningstavlan. I ett första skede används en enkel lösning som gör det lätt att känna igen tavlan. Det är en excelfil som används på samma sätt som den fysiska tavlan och den finns tillgänglig för nedladdning, se länk längst ner på sidan. Fördelen med den digitala tavlan är att det går att uppdatera resultat och förbättringsarbete direkt i filen, vilket underlättar förberedelse och efterarbete. Det är även enklare och tydligare att uppdatera tavlan under själva tavelmötet.

För att tavelmötena ska kunna hållas stående, kort och inspirerande finns tre kreativa rum med interaktiva tavlor på Fänriksgatan. Då det hålls många tavelmöten på Fänriksgatan finns ett schema för respektive rum/våning.

Se ritning över de kreativa rummens placeringPDF (pdf, 310.4 kB) och schema för tavelmöteexcel (excel, 38.3 kB)

Kom igång med målstyrningstavlor

Har din ledningsgrupp/verksamhet ännu inte börjat använda målstyrningstavla? Då finns det möjlighet att göra det nu! Kontakta Kvalitetsenheten på Strategiska avdelningen.

Målstyrningstavlan och tavelmöte är ett sätt för dig som chef att leda verksamheten mot uppsatta mål på ett lätt och överblickbart sätt. Det är också ett tydligt sätt att arbeta med ständiga förbättringar, vilket skapar stor delaktighet för medarbetarna och tydlig ansvarsfördelning.