Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Rutin för handkassa

De flesta av Malmö stads förvaltningar har egna anvisningar och blanketter för hantering och redovisning av handkassor. Nedan följer en allmän beskrivning över de krav som ska uppfyllas i samband med utkvittering av handkassa inom funktionsstödsförvaltningen.

I första hand ska inköp göras via e-handel i kommunens centrala ekonomisystem eller genom att leverantören skickar faktura. Målsättningen är att merparten av kommunens handkassor ska avvecklas. Funktionsstödsförvaltningen använder handkassorna i verksamheter med speciella behov, bland annat i pedagogiskt syfte för våra brukare.

Ansökan om handkassa görs hos funktionsstödsförvaltningens ekonomiavdelning och godkänns av ekonomichefen.

Personal som ansöker om handkassa är personligt ansvarig för denna och ska vara införstådd med vad det innebär, fullständig rutin finns i dokumentet ”Handkassa rutin”. 

Dokument

Handkassa rutinPDF (pdf, 149.8 kB)
Ansökan handkassaWord (word, 42.5 kB)

Redovisning samt avslut av handkassor hanteras av den gemensamma redovisningsenheten och dessa redovisas och skickas till dem.

Blankett för avslut och redovisning av handkassa hittar du på den här sidan, under rubriken "Handkassor".