Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Investeringar och anläggningar

Regler för investeringar och anläggningstillgångar gäller alla verksamheter i funktionsstödsförvaltningen. Som chef kan du följa steg för steg vad du ska göra och tänka på inför ditt inköp.

En tillgång som uppfyller följande krav är en investering/anläggningstillgång:

Det kan vara svårt att bedöma om en tillgång ska betraktas som investering. Malmö stads ekonomihandbok innehåller ett avsnitt om anläggningstillgångar med vägledning om avskrivningstider och gränsdragning mellan drift och investering.

Kontakta förvaltningens ekonomiavdelning vid frågor om investeringar före inköpet.

Om verksamheten ska investera i en lokal, kontakta förvaltningens lokalsamordnare före beställningen. Kontaktuppgifter finns under avsnittet "skaffa lokal, ombyggnad och avtalsförhandling".

Att tänka på inför ett inköp

  • När ett inköp anses som investering ska blanketten Investeringsplan fyllas i. Blanketten skrivs under av avdelningschef och skickas till förvaltningens ekonomiavdelning.

  • När fakturan kommer ska den hanteras enligt rutinen Instruktion hantering av investeringsfakturor.