Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Hantering av privata medel

Medarbetare i FSF:s verksamheter ska i minsta möjliga mån hantera brukares privata medel. I de fall personalen hanterar medel för brukaren och gör inköp för dennes räkning ska alla ekonomiska transaktioner, såväl kostnader som intäkter, redovisas enligt följande rutin.

Rutinen nedan är framtagen för att säkerställa hanteringen av privata medel för brukarens och personalens säkerhet.

Affärstransaktioner mellan brukare och anställd får inte förekomma. Anställda i Malmö stad får heller inte låna pengar av brukare.

I samband med introduktion och utbildning av nyanställd personal inom förvaltningen ges information av sektionschefen om de riktlinjer och rutiner som gäller privata medel.

Sektionschef ansvarar för att kontinuerligt följa upp hantering och redovisning så att den följer gällande rutin.

Kassaböcker

Avstämda och avslutade kassaböcker skickas med internposten till ekonomiavdelningen på Fänriksgatan 1 för arkivering. Du ska även kontakta ekonomiavdelningen för nya kassaböcker.