Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/stod-och-service

Delegationsbeslut

Funktionsstödsnämnden har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Vissa beslut tar de förtroendevalda själva medan andra har överlämnats till förvaltningen, så kallade delegationsbeslut.

Beslut som fattats på delegation ska återrapporteras till nämnden och registreras i Platina. På denna sida hittar du mallar och rutiner för olika typer av delegationsbeslut.