Funktionsstödsnämnden

Anmäla nytt ärende


Ovan hittar du en tabell över samtliga sammanträdesdagar för både arbetsutskottet och nämnden under resten av 2020. Välj nedan det datum när du vill att ditt ärende ska behandlas i arbetsutskottet med påföljande nämnd.