En kort bakgrund

På Ledarforum FSF den 14 mars presenterades funktionsstödsförvaltningens devis för första gången. Devisen och kompletterande text har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av chefer i förvaltningen.

Nu har vi en devis

På Ledarforum FSF den 14 mars presenterades funktionsstödsförvaltningens devis för första gången. Devisen (och kompletterande text) har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av chefer i förvaltningen. Gemensamt för medlemmarna i gruppen är att de på ett av förvaltningens första ledardagar, anmälde sitt intresse att ta en aktiv roll i funktionsstödsförvaltningens långsiktiga strategiska utvecklingsarbeten.

Några av de 32 chefer och fackliga som anmälde sitt intresse bildade arbetsgrupper. Två av arbetsgrupperna, "Organisationskultur" samt "Stryning och ledning" såg tidigt att de saknade något för att arbetet i grupperna skulle kunna gå vidare. Funktionsstödsfövaltningen behövde en identitet, en anda, en riktning ...
Detta behovet såg även förvaltningsledningen och gav, den nu sammanslagna arbetsgruppen ”organisationskultur, styrning och ledning” (OKSL) uppdraget att ta fram en devis.

Kort om arbetsgruppen

Arbetsgruppen OKSL, som nu bestod av av Emma Sällberg, Karin Hallberg, Susanne Nemeth Svensson och Ulrika Laursen, inledde arbetet med en omfattande omvärldsanalys. Gruppen tittade bland annat på vad som gjorts i andra kommuner och organisationer och Malmö stads styrdokument och grafiska profil. Framför allt hämtade de inspiration från det material som arbetats fram på Ledarforum FSF.

Det som gick som en röd tråd genom materialet och arbetsgruppens process var vikten och värdet av smarbete och delaktighet: Tillsammans gör vi det möjligt!