Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Verktygsbeskrivningar och mallar

5S

5 x varför

Arbetsuppgiftsanalys

Fiskbensanalys

Introduktion till lean för nya medarbetare

Kompetenskartläggning

Leanhuset och leanprinciperna

Processbeskrivningar

Styrningstavla och styrningshylla

Träddiagramsanalys

Värdeflödesanalys (processkartläggning)