Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Målstyrningstavlor och tavelmöten

Målstyrning innebär i all korthet att styra en verksamhet med uppsatta mål och följa upp dessa kontinuerligt. Tavelmöte är ett kort möte där verksamheten systematiskt följer upp verksamhetens mål och förbättringsarbete. Syftet är att öka måluppfyllelsen, skapa överblick och delaktighet.

Målen som vi väljer att följa på tavlan kan komma från förvaltningens målarbete och tavlan kan med fördel användas för att följa upp andra mål och aktiviteter som verksamheten behöver förhålla sig till. Tex.

  • Egenkontroller och åtgärder (ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete)
  • Mål för organisatorisk- och social arbetsmiljö (OSA-mål)
  • samt aktiviteter och åtgärder från andra planer som sätts upp under året

På denna sida finns stöd till arbetet med målstyrningstavlor och tavelmöten.

Det pågår ett arbete med att utveckla och anpassa tavlor och mallar för funktionsstödsförvaltningen. Har du frågor kontakta: kvalitetsgruppen.fsf@malmo.se