Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Lean-/målstyrningskoordinator i FSF

En lean-/målstyrningskoordinator är en medarbetare som, tillsammans med chefen, är drivande i det systematiska kvalitetsarbetet efter ett lean- eller målstyrningsprojekt. I de verksamheter där ett målstyrningsprojekt genomförts kallas rollen målstyrningskoordinator. Samtliga koordinatorer i förvaltningen bjuds in till en nätverksträff varje termin.

Uppdraget som koordinator ingår i den ordinarie tjänsten. Då uppdraget kan ta mycket tid i anspråk, speciellt under ett pågående projekt, ska tiden alltid planeras tillsammans med verksamhetens chef.

Leankoordinator – ansvarsområdenPDF (pdf, 66 kB) (pdf)

Målstyrningskoordinator - ansvarsområdenPDF (pdf, 66.3 kB) (pdf)

Att avsäga sig uppdraget som koordinator

För att avsäga dig rollen som koordinator vänder du dig till din chef. Sedan ansvarar du själv för att överlämna den kunskap du förvärvat till en nyutsedd koordinator. Ansvarsskifte ska anmälas in till strategiska avdelningen, detta görs i första hand av chefen. Ny koordinator ska anmälas in till aktuella utbildningar.