Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Styrande och stödjande dokument

På denna sida hittar du förvaltningsgemensamma styrande och stödjande dokument.

Verksamhetsspecifika dokument hittar du via stöd och service.

Malmö stad gemensamma styrdokument hittar du under Vår kommun -> Mål och styrning -> Kommuncentrala styrdokument.  

Om du tar fram ett nytt styrdokument ska du använda förvaltningens mall.