Anmälan till stratsysverkstad aktiviteter

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan.

Tid: Måndagen den 12 augusti, kl 10.00-11.00

Plats: Lokal Fänrik 5, Fänriksgatan 1

Titta gärna på manualen inför verkstaden

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.