Mål och styrning

Den här delen av Komin handlar om vår egen förvaltnings mål och styrning. Klicka på en länk i menyn för mer info.

Mer information om Malmö stads övergripande mål och generella författningar, policy och styrdokument i Malmö stad hittar du under Vår kommun > Mål & styrning.