Utbildningar för dig som är chef

Samtliga aktuella utbildningar som anordnas på funktionstödsförvaltningen hittar du numera under "Utbildning och kunskap".

För utbildningar i HRutan, kontakta HR-avdelningen.