FAQ - Anställningsguiden samt registrering av anställnings-uppgifter

Här finns ett antal frågor, och svar på dessa, om förändringar i anställning och lönprocessen samlade. Dessa är riktade till dig som arbetar som chef eller HR-rapportör i funktionsstödsförvaltningen.

Denna sida kommer att uppdateras efterhand.

Har du en fråga du inte får svar på här så kontakta förändringsledare Klara Kursis 0709-64 14 31  eller Ola Nederman 0768-82 53 07