Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Om medarbetarenkäten 2019

Årets medarbetarenkät i Malmö stad genomförs under perioden 14 - 27 oktober. Liksom tidigare år inom förvaltningen går en inbjudan att svara på enkäten ut till de medarbetare som är månadsavlönade (både tillsvidareanställda och vikarier) och som varit i aktiv tjänst sedan början på september 2019.

Under respektive fält nedan hittar du som chef allt du behöver veta om enkäten under de olika faserna.