Löneöversyn

Här samlar vi viktig information om arbetet med löneöversyn för dig som chef på Funktionsstödsförvaltningen

Löneöversynen för 2019 är gemomförd med undantag för medlemmar i Vårdförbundet och oorganiserade på Vårdförbundets avtalsområde.

Uppdatering 190602

Det finns ett avtal för vårdförbundet. Arbete pågår med att förbereda löneöversynen som är planerad till efter sommaren.