Våra lönekriterier

För att du som arbetar på Funktionsstödsförvaltningen ska få en tydlig bild av hur du kan påverka din löneutveckling, finns förvaltningsgemensamma lönekriterier

Förvaltningsrådet beslutade 181115 om övergripande lönekriterier för Funktionsstödsförvaltningen. En partsammansatt arbetsgrupp och en referensgrupp med chefer har arbetat fram de nya och övergripande lönekriterierna. I den partssammansatta gruppen ingick HR-konsulter samt fackliga representanter från SACO, Vision och Kommunal.

De nya lönekriterierna för Funktionsstödsfövaltningen ska vara arbetsplatsanpassade till löneöversyn 2020.

Arbetsplatsanapssning av lönekriterier

 

Tidplan

  • Månadsskiftete aug/sept - Informationsutskick om arbetsplatssanpassning av lönekriterier
  • 29/8, 2/9, 4/9, 7 oktober (nytt datum), 10 oktober (nytt datum) - Uppstartsmöte tillsammans med fackliga representanter och arbetsplatsombud. Anmäl dig här
  • september - november - Arbetsplatsanpassning av lönekriterier. Rekomendadtion att boka in mer än ett APT. Det är också möjligt att använda del av planeringsdag.
  • Senast 29 november mailas arbetsplatsanapassade lönekriterier till enhetschef. Eftersom vi vet om att det är en snäv deadline kommer uppskov att ges av HR, via enhetschef, om arbetet är påbörjat. 

Det finns två modeller/dialogmaterial för arbetsplatsanpassning. En för medarbeteare som har en yrkestitel inom Kommunals avtalsområdet och en för övriga. Om du har en medarbater inom Kommunals avtalsområde som är medlem i ett annat fackförbund så kontakta HR-avdelningen för råd kring vilken modell som ska användas.