Lön och löneöversyn

Här hittar du information om Funktionsstödsförvaltningens arbete med lönebildning, lönekriterier,medarbetarsamtal, lönesamtal, nylönsättning och löneöversyn