Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Verktygslåda

På denna sida hittar du olika verktyg för hur du kan lära dig mer om och jobba med jämställdhet och antidiskriminering.

Verktygen består av olika övningar, kunskapsmaterial, filmer, föreläsning och metoder. Dessa är kategoriserade utifrån olika områden för att du lättare ska kunna hitta verktyg som passar utifrån dina och din verksamhets behov. Vissa av verktygen kan användas individuellt medan andra är mer anpassade för att jobba med i arbetsgruppen.

I högerspalten finns verktyg för att arbeta med diskriminering/ antidiskriminering, jämställdhet samt trakasserier och kränkande särbehandling.