Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Jämställdhet & antidiskriminering

Funktionsstödsförvaltningen arbetar utifrån de kommuncentrala planerna för jämställdhet och antidiskriminering. Som stöd i verksamheternas arbete finns bland annat riktlinjer för förvaltningen samt månadens fråga, ett diskussionsunderlag som kan användas på APT.

Verksamheterna i funktionsstödsförvaltningen arbetar också med jämställdhetsanalyser. De analyser som tidigare genomförts finns nedan. Nedan finns också jämställdhetskortet, som är ett verktyg för att enkelt komma igång med jämställdhetsanalys.