Träff med förvaltningsdirektör

Som ny chef i funktionsstödsförvaltningen bjuds du in för att träffa vår förvaltningsdirektör för introduktion och dialog. Träffarna hålls en till två gånger per termin.

Tid och plats

Den 3 mars kl. 13.30–15.00 på Fänriksgatan 1, Annelies rum plan 4
Det bjuds även på fika. Anmäl eventuell specialkost i formuläret nedan.