Träff med förvaltningsdirektör

Som ny chef i funktionsstödsförvaltningen bjuds du in för att träffa vår förvaltningsdirektör för introduktion och dialog. Träffarna hålls en till två gånger per termin.

Tid och plats

Den 26 februari kl. 08.30–10.00 på Fänriksgatan 1, Annelies rum plan 4
Det bjuds även på fika. Anmäl eventuell specialkost i formuläret nedan.