Introduktion för nya chefer

På denna sida samlas information och stödmaterial gällande introduktion av nyanställd chef. En ny förvaltningsövergripande chefsintroduktion är under uppbyggnad. Delar av denna introduktion kommer att finnas inom Funktionsstödsakademin.

En god introduktion skapar bra förutsättningar för att du som ny chefen ska lyckas och trivas med ditt arbete. Som ny chef ska du snabbt och enkelt kunna inhämta information, skapa kontaktnät och bli en del av funktionsstödsförvaltningens verksamhet. Introduktionen ska vara tydlig och ske på ett systematiskt sätt. Ansvarig för introduktion är anställande chef. Introduktionen sker i samarbete med stabsfunktionerna. Fördjupad introduktion hålls av HR-avdelningen samt ekonomiavdelningen.

För dig som anställt en ny chef i Funktionsstödsförvaltningen:

Innan chefen börjar: Meddela stabsfunktionerna att ny chef är anställd

När en ny chef anställts är det många funktioner som behöver information, bland annat för att den nya chefen ska få behörighet till olika verktyg och system. Du anmäler den nya chefen via ett webforumulär som distribueras till berörda funktioner och som skapar de behörigheter som behövs:
Webbformulär för anmälan av ny chef

Planera introduktion:

Introduktionen skräddarsys utifrån de behov som finns. En chef som är ny i Malmö stad erbjuds den stadsövergripande introduktionen, som sker på Stadshuset. Alla nya chefer i Malmö stad behöver också gå den stadsövergripande arbetsmiljöutbildningen innan fördelning av arbetsmiljöuppgifter kan ske.

Här kan du anmäla den nya chefen till den stadsövergripande introduktionen: Ny chef i Malmö stad

Till din hjälp för introduktion av ny chef finns en checklista och de utbildningar och aktiviteter som den nya chefen kan behöva som en del av sin introduktion: Checklista för introduktion av ny chefWord (word, 53.2 kB)

Planering för introduktion av ny chef - utbildningar och aktiviteterexcel (excel, 28.5 kB)

En träff med förvaltningsdirektör ingår som ett led i förvaltningens chefsintroduktion. Du anmäler dig/din nya chef via länken nedan:

Anmälan till träff med förvaltningsdirektör den 26 feb
Anmälan till träff med förvaltningsdirektör den 3 mars

Utbildningar för dig i funktionsstödsförvaltningen