Rehabilitering - praktisk arbetsförmågebedömning

Här finns mallar för praktisk arbetsfrågebedömning i funktionsstödsförvaltningen.

Under en rehabilitering när det är oklart vilken arbetsförmåga medarbetaren har, behöver ofta arbetsförmågebedömningar göras. Dels en praktisk och dels en medicinsk.

Den praktiska arbetsförmågebedömningen är arbetsgivarens bedömning
av medarbetarens arbetsförmåga i ordinarie arbete och den genomförs
innan den medicinska arbetsförmågebedömning som företagshälsovården gör.

Mallar

När en praktisk arbetsförmågebedömning ska utföras underlättar det om det finns en förarbetad mall för aktuell befattning. Här hittar du mallar för funktionsstödsförvaltningens mest förekommande befattningar. Vid
frågor kontakta din HR-konsult. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Aktivitetsledare MALL.docx 68.1 kB 2018-03-15 07.57
Omsorgspedagog MALL.docx 59.7 kB 2018-03-15 07.56
Personlig assistent MALL.docx 58.1 kB 2018-03-15 07.57
Stödassistent MALL.docx 60.5 kB 2018-03-15 07.56
Stödassistent Natt MALL.docx 56.8 kB 2018-03-15 07.57
Stödpedagog MALL.docx 59 kB 2018-03-15 07.57
Vårdbiträde MALL.docx 59.1 kB 2018-03-15 07.57